Nasloucháme Bohu

Zde sdílíme a sbíráme vjemy z vašeho naslouchání Bohu, které se týkají celého národa nebo dění ve světě. Můžete je zaslat pomocí formuláře níže.

Červenec, srpen 2023 - povzbuzení od Národního prorockého stolu

1. INVESTUJ DO MANŽELSTVÍ!
Vnímáme, že nám Pán ukazuje, že právě investice do našich vlastních manželství je vedle postních řetězů a modliteb, petic či oslovování poslanců velmi důležitá strategie duchovního boje v otázce hrozby redefinice původního Božího významu slova MANŽELSTVÍ. Ptejme se, jak a čím mohu do manželství investovat.
Stále je možné se připojit k modlitebně - postnímu řetězci zde i k petici zde.
2. PROPOJENÍ MĚST: 
Vícekrát se opakoval vjem vagonů tažených jedním směrem, které vykreslují města, která jsou vzájemně propojená a průchozí. Rozumíme tomu tak, že Bůh klade důraz na vzájemnou podporu a propojení měst a vzájemné propojení lidí v jednotlivých městech k duchovnímu dobývání. Věříme, že nadále trvá Boží čas k prostírání stolů v jednotlivých městech, aby se u nich Boží lid napříč církvemi či národy... scházel, v úctě si naslouchal, smiřoval se a jeden poznával srdce druhého. Ve vlaku existuje i předpoklad jídelního vozu.
3. PROROCI A EVANGELISTÉ:
Věříme, že Pán volá k zaměření na vzájemné propojení těchto dvou služebností opět v hloubce srdce a naslouchání.
4. IDENTITA
Máme za to, že je třeba mít se napozoru před útokem na to, kým skutečně v Božím království jsme. Mluvme o tom, povzbuzujme se v tom a také hledejme před Pánem, jak se naše osobní identita v Kristu dotýká té, co v sobě nese náš bratr či sestra.
5. OBRAZ ZLATÉHO KALICHA
Obraz zlatého kalichu, který je mezi lidmi podáván, byl zpřesněn snem, ve kterém opakovaně zaznívalo: Večeře Páně je atomová bomba. Máme za to, že ve společenství Večeře Páně mezi veškerým Božím lidem má náš Bůh  svou tajnou klíčovou zbraň. Hledejme v Duchu, jak se této zbraně zmocnit a jak ještě více tento fenomén odtajňovat v těch nejhlubších rovinách.

Stále jsou aktuální modlitby za vody v ČR. Info zde.

Sběr prorockých vjemů

Nebeský Otec k nám mluví. Kromě Bible k nám mluví také skrze sny, vidění, obrazy, slova, umění a další.
...Mnoho prorockých knih, stejně jako kniha Zjevení začínají slovy: „Zjevení, které viděl…“ nebo “Slovo, které se stalo k…”.

Možná máte dojem, že Bůh k vám nějakým způsobem promlouvá a přestože tomu úplně nerozumíte, vnímáte, že je to důležité. 

Pokud se váš vjem týká České republiky, konkrétní oblasti společnosti, nebo dění ve světě, prosíme použijte níže uvedený formulář, pro sběr prorockých vjemů napříč ČR.

Zaslané příspěvky zpracovává širší spolupracující skupina křesťanů z různých církví, prorockých a modlitebních hnutí a slouží především k tomu, abychom mohli z více zaslaných vjemů zachytit aktuální poselství z Božího srdce.

 

Národní prorocký stůl

Tuto stránku spravuje a zaslané příspěvky zpracovává otevřené a rozrůstající se uskupení křesťanů z různých církví, prorockých a modlitebních iniciativ, kteří budují srdečné vztahy, společně naslouchají Bohu a vytváří platformu pro sběr a sdílení prorockých vjemů týkajících se ČR a dění ve světě.

Zastoupené iniciativy:

Bílá hora
Česko, je nový den
Charis
Ihopp Praha
Modlitby 24/7
Modlitební stráž cz
Národní škola strážců
Orli

Naslouchejte Bohu a sdílejte se spolu s námi ohledně ČR a dění ve světě.

Pokud máte zájem o aktuality z výše uvedené stránky, doporučujeme registraci v sekci “Přidej se” a označit Nasloucháme Bohu.

Přidej se

Měj přehled a přidej se ke spolupráci a setkávání křesťanů.

Buď informován Přidej bod do mapy Podpoř projekt