Nasloucháme Bohu

Zde sdílíme a sbíráme vjemy z vašeho naslouchání Bohu, které se týkají celého národa nebo dění ve světě. Můžete je zaslat pomocí formuláře níže.

Výhled ze sdílení od Národního prorockého stolu pro rok 2024

 

Rok k růstu

Povstávají duchovní otcové a matky, kteří nesou plamen osobního i národního probuzení. Lidé v Církvi mají touhu vstoupit do toho, co Bůh pro ně osobně zamýšlel k prospěchu celé Boží rodiny. V probuzení ožívá všechno, nechme to růst až do sklizně, skutečné obilí se pozná podle skloněných klasů plných zrn.

 

Rok hojné líhně 

Pramen obnovy v Duchu svatém je pod křídly holubice, kde se lidé společně shromáždí, zažijí odpočinek, přijetí a obnovu osobního povolání. Takto se budou vytvářet místa plodnosti. Rodit se budou i věci neobvyklé, skrze obnovenou víru a naději. (Ř4,18)

 

Rok silného větru Božího Ducha a změn

Bude třeba udělat revizi před Bohem, pro které věci dnes čas je a které je nutné opustit. Staré věci nechejme čerstvým silným větrem odvát a naučme se v tomto silném větru odpočívat a čerpat.

 

Čas pro apoštolství a průkopnictví v ČR i v národech.
Naber znovu směr, udržuj výšku a nenech se odradit turbulencemi. 
Je čas opravovat “pražce” (poškozené používáním a tlaky) a pokládat nové - tj. základy pro to, aby z naší země opět vycházelo mnoho týmů do různých částí světa.

 

Je čas milovat.
Povstává mladá generace.
Čas zasáhnout města a také vesnice evangeliem.
Součástí probuzení je, že se naplní nepřetržitá stráž a modlitby za náš národ a národy. Nepřetržité chvály a uctívání jako v nebi.


Je čas jít společně.

 

Sběr prorockých vjemů

Nebeský Otec k nám mluví. Kromě Bible k nám mluví také skrze sny, vidění, obrazy, slova, umění a další.
...Mnoho prorockých knih, stejně jako kniha Zjevení začínají slovy: „Zjevení, které viděl…“ nebo “Slovo, které se stalo k…”.

Možná máte dojem, že Bůh k vám nějakým způsobem promlouvá a přestože tomu úplně nerozumíte, vnímáte, že je to důležité. 

Pokud se váš vjem týká České republiky, konkrétní oblasti společnosti, nebo dění ve světě, prosíme použijte níže uvedený formulář, pro sběr prorockých vjemů napříč ČR.

Zaslané příspěvky zpracovává širší spolupracující skupina křesťanů z různých církví, prorockých a modlitebních hnutí a slouží především k tomu, abychom mohli z více zaslaných vjemů zachytit aktuální poselství z Božího srdce.

 

Národní prorocký stůl

Tuto stránku spravuje a zaslané příspěvky zpracovává otevřené a rozrůstající se uskupení křesťanů z různých církví, prorockých a modlitebních iniciativ, kteří budují srdečné vztahy, společně naslouchají Bohu a vytváří platformu pro sběr a sdílení prorockých vjemů týkajících se ČR a dění ve světě.

Zastoupené iniciativy:

Bílá hora
Česko, je nový den
Charis
Ihopp Praha
Modlitby 24/7
Modlitební stráž cz
Národní škola strážců
Orli

Naslouchejte Bohu a sdílejte se spolu s námi ohledně ČR a dění ve světě.

Pokud máte zájem o aktuality z výše uvedené stránky, doporučujeme registraci v sekci “Přidej se” a označit Nasloucháme Bohu.

Přidej se

Měj přehled a přidej se ke spolupráci a setkávání křesťanů.

Buď informován Přidej bod do mapy Podpoř projekt