Země, kde žijeme ve vzájemné lásce spolu a s Bohem

Setkáváme se jako rodina, sdílíme se jako národ, spojujeme svá obdarování.

Spolu a s Bohem napříč Českou republikou

ceskobohu.cz zve do vzájemného společenství, sdílení a spolupráce na základě dvou klíčových hodnot - víry v Ježíše Krista a  vzájemné lásky. 

Spojuje nás, občany Čech, Moravy a Slezska v rámci měst, regionů, národa a také v oblastech našich obdarování a zájmů.

Můžeme navázat spojení, být informováni, setkávat se, tvořit, učit a povzbuzovat se navzájem.

ceskobohu.cz je úzce propojeno s webem vidimnovecesko.cz, který se zaměřuje na propojení ke službě společnosti

Platforma navazuje na Boží působení v naší zemi, které mnohé jednotlivce, církve a služby vede k smíření, k vzájemné úctě a spolupráci na proměně národa.

Obnovuje se národ, který zná svou Bohem danou identitu a naplňuje své jedinečné poslání v srdci Evropy.

Společná touha zve ke společné cestě. :)

Přidej se

Měj přehled a přidej se ke spolupráci a setkávání křesťanů.

Buď informován Přidej bod do mapy Podpoř projekt