Země, kde žijeme ve vzájemné lásce spolu a s Bohem

"Bůh bude přebývat s nimi a oni budou jeho lid." Zj 21:3

Společně pro Čechy, Moravu a Slezsko.

Vidimnovecesko.cz je zde proto, abychom společně žili vizi Bohem obnovené a proměněné České republiky skrze vzájemné společenství a propojení lidí  ve víře v Ježíše Krista a ve vzájemné lásce.

Spojuje nás, občany Čech, Moravy a Slezska v rámci měst, regionů, národa a také v oblastech našich zájmů a obdarování.

Můžeme navázat spojení, být informováni, setkávat se, tvořit, učit a povzbuzovat se navzájem a společně přinášet Bohem dané hodnoty a principy do společnosti.

Společně máme možnost vstoupit do nových věcí. 

Platforma navazuje na Boží působení v naší zemi, které mnohé jednotlivce, církve a služby vede k smíření, k vzájemné úctě a spolupráci na proměně národa.

Obnovuje se národ, který zná svou Bohem danou identitu a naplňuje své jedinečné poslání v srdci Evropy.

Přidej se

Měj přehled a přidej se ke spolupráci a setkávání křesťanů.

Buď informován Přidej událost Podpoř projekt