O projektu Česko patří Bohu

Webová platforma CeskoBohu.cz prakticky napomáhá k tomu, aby se lidé fyzicky setkávali a spojili se ve víře v Ježíše Krista, ve vzájemné lásce a ve svých obdarováních a přinášeli Bohem dané hodnoty do společnosti.

Projekt není databází bohoslužeb a akcí jednotlivých církví. Je nástrojem k propojení křesťanů, abychom společně vešli do Božího určení pro naši zemi v tomto čase.

Základem webu je:
- interaktivní MAPA, díky které má uživatel možnost přes email získávat oznámení o setkáních ve svém okolí a také může vkládat nová setkání 
 - funkce PROPOJENÍ umožňuje být informován a spojit se s lidmi, kteří nesou v srdci podobné věci jako vy
- YouTube kanál, který se zaměřuje na proměnu jednotlivců, rodin, měst a národů

DNA webu je v základních křesťanských hodnotách:

Víra v Boha Otce a v Ježíše Krista jako osobního Pána a Spasitele (Mt6:9/1J5:20).
Bible je Boží slovo dané lidem. (2Tim 3:16)
Úsilí o jednotu Ducha a svazky pokoje (Ef 4:3)
Víra v jednotu Těla Kristova v celé jeho rozmanitosti.(1Kor 12:12)
Kultura úcty k místním církvím a jejich přesvědčení. (Ř 12:10)
Nesení evangelia našemu národu (Mk 16:15)

DNA webu dále vychází z 2Pa7:14, Jl2:15 a Zj21:3.

Podpořte projekt

Celý projekt je neziskový a není výlučně spojen s žádnou konkrétní křesťanskou organizací nebo církví. Cílem tohoto projektu není propagace jednotlivých církví nebo organizací, ale vidět duchovní obnovu v zemi.
 
Projekt můžete finančně podpořit na číslo účtu spolu Dobrá zpráva pro ČR: 2101476293/2010 (FIO Banka), variabilní symbol: 300

Více o provozovateli

Tento web, stejně jako jeho internetovou propagaci, provozuje a zaštiťuje zapsaný spolek Dobrá zpráva pro ČR.

Provozovatel webu nenese zodpovědnost za zveřejňované události/setkání (provozovatel není pořadatel setkání, pouze provozuje inzerci).

Dobrá zpráva pro ČR, z.s. je nezávislá nezisková organizace, která funguje na základě individuálních darů. Nevyužíváme žádné státní, evropské či jiné dotace. Vedení spolku tvoří křesťané, toto vedení není přímo podřízeno žádné konkrétní církvi, avšak s řadou církví a jejich vedoucími spolupracuje. Základním účelem spolku je šíření evangelia v rámci České republiky.

Spolek Dobrá zpráva pro ČR, IČ: 071 92 509, se sídlem: Přepeřská 1302, 511 01 Turnov, je spolek registrovaný v rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové spis. zn. L12286.
 
Kontaktní adresa pro tento spolek je Dobrá zpráva pro ČR, z.s., ulice Přepeřská 1302, 511 01 Turnov.

Přidej se

Měj přehled, kde se ve tvém okolí křesťané společně setkávají. Buďme spolu.

Chci se přidat